GS2-Stamina Script トリガーリファレンス

overflow

スタミナがオーバーフロー最大値を超えた実行時にGS2-Scriptを呼び出すイベントトリガー

Request

説明
namespaceNamespaceネームスペース
staminaModelStaminaModelスタミナモデル
staminaStaminaスタミナ
overflowValuelong溢れた量

Result

必須デフォルト値の制限説明

実装例

namespace = args.namespace
staminaModel = args.staminaModel
stamina = args.stamina
overflowValue = args.overflowValue

result = {
}